Kvalitetspolicy

op panel 2

IndustriLogiks viktigaste mått på kvalitet är att i rätt tid leverera produkter och tjänster som motsvarar våra kunders förväntningar och ställda krav. Detta åstadkommer vi genom att:

  • Hålla kompetensen på en hög nivå, fortlöpande utbildningar.
  • Hålla en hög servicegrad och vara tillgängliga.
  • Sträva efter förbättringar på kvaliteten på eget arbete.
  • Våra åtaganden är långsiktiga och bygger på varaktiga relationer med våra kunder.